Zajęcia artystyczne dla młodych osób z dysfunkcją wzroku

Sens zajęć

Uruchomienie i kształcenie artystycznych i fizycznych umiejętności Uczestników w sposób, który pozwoli na sceniczne działanie.

Śpiew, mowa i gest są niezależne od możliwości widzenia i w bezpiecznej przestrzeni można je rozwijać z pominięciem problemu niepełnosprawności. Osoba biorąca udział w zajęciach będzie pracowała nad piosenką, wierszem, prozą lub etiudą aktorską. Znaczna cześć pracy będzie poświęcona pracy nad tekstem, rozumieniu treści, analizie i interpretacji, czy też rozmowie o sztuce jako takiej. Uzupełnieniem będzie praca w przestrzeni (ruch i gest) oraz emocje.

Motto: W sztuce ważne jest to, co artysta chce powiedzieć i jak przeżywa przekazywaną treść.

(A nie precyzyjne planowanie formy, w której tę treść przekaże).

Cel zajęć

Przygotowanie krótkiego występu możliwego do zaprezentowania na żywo lub przed kamerą. Pośrednim, choć być może ważniejszym celem jest kontakt ze sztuką i rozwój własnej ekspresji Uczestnika.

Sposób pracy

Cykl ośmiu-dziesięciu cotygodniowych zajęć indywidualnych w siedzibie Fundacji CEDUNIS. Zajęcia trwają półtorej godziny plus przerwa, a rozpoczynają się rozgrzewką lub wprowadzeniem. Na sali podczas zajęć może przebywać Opiekun Osoby Niepełnosprawnej oraz Osoba z Fundacji.

Prowadzący

Maciej Ciechomski. Aktor i reżyser amator. Uczył się na zajęciach pantomimy Stefana Niedziałkowskiego, warsztatach w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, na warsztatach śpiewu Olgi Szwajgier, teatru fizycznego, tańca butoh, i innych. Wyreżyserował i zrealizował dwa spektakle („Róże” w 2013 roku i „Pieśń pieśni Shir Hahirim” w 2015 roku). Wystąpił

w kilkudziesięciu etiudach filmowych, teledyskach i reklamach. Przeprowadził kilka jednorazowych warsztatów teatralnych i aktorskich („Trzeba mieć odwagę”, „Nienapewność”, „Gestalt-Meisner”) i kilkadziesiąt stałych zajęć aktorskich dla amatorów i profesjonalistów.

Jest ojcem niewidzącego, autystycznego siedemnastolatka Melchiora.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Zapisy pod numerem: 48 667 958 040