Nasi specjaliści

dr Joanna Witczak-Nowotna –  Prezes Fundacji CEDUNIS. Tyflopedagog, specjalista w zakresie metodyki nauczania dzieci słabowidzących oraz wspomagania uczniów słabowidzących w edukacji włączającej. W latach 1999 - 2002 nauczycielka w szkołach integracyjnych, uczestniczka staży naukowych w  Danii, Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat pracownik Zakładu Tyflopedagogiki APS w Warszawie, w latach 2009 – 2012 współpracowała z Biurem d.s. Osób Niepełnosprawnych UW, między innymi jako kierownik adaptacji podręczników dla uczniów słabowidzących ze szkół ogólnodostępnych. Konsultant nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych. Autorka licznych publikacji poświęconych wspomaganiu uczniów słabowidzących w systemie integracyjnym.

dr Małgorzata Paplińska – Wiceprezes Fundacji CEDUNIS. Tyflopedagog, specjalista w zakresie metodyki nauczania dzieci niewidomych, zwłaszcza metodyki nauczania brajla. Adiunkt w Zakładzie Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2010-2012 ekspert MEN i ORE ds. oceny adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych w wersji brajlowskiej, przeznaczonych dla uczniów niewidomych. W latach 2007 – 2008 współautorka i redaktor portalu Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego www.adaptacje.uw.edu.pl oraz autorka strony poświęconej pismu Braille’a  www.braille.pl. Konsultant i nauczyciel wspomagający w szkołach ogólnodostępnych. Prowadziła szereg szkoleń i kursów dla nauczycieli. Autorka ponad 40. publikacji poświęconych edukacji osób niewidomych, pismu Braille’a i metodyce nauczania czytania dotykowego.

Aleksandra Byczek – Sekretarz fundacji CEDUNIS. Absolwentka edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od kilku lat współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW przy adaptacji podręczników szkolnych do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystywała również w pracy z dziećmi jako nauczyciel świetlicy w szkole dla dzieci słabowidzących oraz współpracując z instytucjami przy dostosowaniu materiałów do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Rada Fundacji

Łukasz Grochowski – Przewodniczący Rady Fundacji. Absolwent Zarządzania i Marketingu na SGH, MBA University of Minnesota oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SWPS. Posiada doświadczenie w obszarze marketingu, relacji inwestorskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi w dużych spółkach akcyjnych branży informatycznej oraz w infrastrukturalnych spółkach skarbu państwa z branży energetycznej. Członek Klubu Rotary Warszawa-Żoliborz.

dr inż. Roman Grygoruk – inżynier w specjalności Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna. Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Z szeroko rozumianą bioinżynierią związany od 14 lat. Od kilku lat zajmuje się możliwościami wykorzystania technik szybkiego wytwarzania prototypów – znanych bardziej pod nazwą „drukowanie 3D” oraz technik inżynierii odwrotnej (skanowanie 3D) w planowaniu przedoperacyjnym, projektowaniu, wytwarzaniu rożnego typu implantów i zaopatrzenia ortopedycznego.

Maciej Szwedowski – adwokat. Od lat zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w ramach Rotary International. wspiera działalność Fundacji jako członek Rady.

Iwona Zarzycka – z zawodu finansista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie oceny wiarygodności kredytowej podmiotów gospodarczych. Wspiera działalność Fundacji jako członek Rady.

Konsultant merytoryczny

dr Jarosław Wiazowski

anglista, tyflopedagog, specjalista do spraw technologii wspomagających. Swój warsztat pracy doskonalił studiując i pracując z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku w Polsce, Norwegii, Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Prowadził także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu urządzeń i oprogramowania asystującego oraz szereg szkoleń z zakresu pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku. W RPA pracował jako doradca metodyczny pomagając tworzyć edukację włączającą. Współautor podręcznika Assessing Students’ Needs for Assistive Technology (ASNAT) Manual 5th Edition. Autor wielu publikacji poświęconych technologiom asystującym dla osób z dysfunkcją wzroku, sytuacji niewidomych na świecie oraz edukacji włączającej w Afryce. Uczestnik światowych konferencji takich jak ICEVI, WBU, ATIA, czy CSUN. Obecnie prowadzi firmę konsultingowo-szkoleniową Includo, której celem jest szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru i stosowania technologii wspomagających i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Współpracuje również z Zakładem Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadząc zajęcia z technologii wspomagających dla niewidomych i metodyki pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym.Wolontariusze

Olga Stankiewicz – tyflopedagog oraz terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zafascynowana tematyką adaptacji otoczenia do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie

Małgorzata Biedrzycka – absolwentka tyflopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Współzałożycielka Koła Naukowego „Tyflopedagogika” działającego na wspomnianej uczelni. Współpracowała ze Stowarzyszeniem DeFacto jako audiodeskryptor ilustracji oraz korektor opisów wykonywanych przez gimnazjalistów. Obecnie pracuje w przedszkolu Promienie z 5-letnimi chłopcami.

Marcin Biedrzycki - absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończył studia na kierunku tyflopedagogika i pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie. Członek założyciel Koła Naukowego "Tyflopedagogika" działającego na APS. Obecnie student socjologii. Główne obszary zainteresowań to technologie wspomagające oraz szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych. Na co dzień buduje pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

Joanna Górowska - absolwentka tyflopedagogiki w APS w Warszawie. Współpracuje z Biurem do spraw Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowując adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących. W zakresie tyflopedagogiki szczególnie interesuje się rehabilitacją wzroku, zwłaszcza u osób starszych. Obecnie uczy się w Policealnej Szkole Optycznej w Warszawie.

Wiktoria Marek - tyflopedagog, absolwentka Edukacji i Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka warsztatów z zakresu kompleksowego udostępniania instytucji muzealnych osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz tworzenia audiodeskrypcji do sztuk plastycznych i produkcji audiowizualnych organizowane przez Fundację Audiodeskrypcja. Od kilku lat pracuje w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się adaptacją podręczników do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Pracowała jako wykładowca przedmiotu Komputerowe wspomaganie kształcenia osób z uszkodzonym wzrokiem w Zakładzie Tyflopedagogiki na APS oraz jako nauczyciel wspomagający w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Warszawie. Zainteresowana tematyką integracji sensorycznej (nie tylko u dzieci z dysfunkcją wzroku ). Prywatnie miłośniczka musicali i dobrej książki, artystyczna dusza - w wolnej chwili tworzy biżuterię, zajmuje się filcowaniem oraz decoupage.

Anna Nobis - absolwentka tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od kilku lat pracuje w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych UW, gdzie zajmuje się adaptacją podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Interesuje się literaturą, szczególnie reportażową, podróżniczą, literaturą faktu.

Beata Fuksa – absolwentka tyflopedagogiki APS w Warszawie. Od 2013 roku pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Wzroku w Przemyślu jako tyflopedagog, terapeuta widzenia i instruktor orientacji przestrzennej. Za cel obrała sobie szerzenie i służenie pomocą tyflologiczną dla osób z dysfunkcją wzroku  w jej rodzinnych stronach, na Podkarpaciu.