Kurs brajla


Zapraszamy nauczycieli pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla, na warsztaty „Nauka brajla w weekend”.


 
 
BRAJL - ON-LINE  - kurs z podstaw brajla
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres cedunis@cedunis.org.pl 

 

Zapraszamy na kurs brajla w weekend 

Zapraszamy nauczycieli, rodziców dzieci niewidomych, studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, audiodeskryptorów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla.

Oferujemy:

  • 10 godzin intensywnej nauki brajla (zapis integralny i podstawy zapisu matematycznego)
  • kurs prowadzony przez dr Małgorzatę Paplińską – eksperta w zakresie metodyki nauczania brajla, autorkę wielu publikacji poświęconych edukacji i rehabilitacji osób niewidomych
  • atrakcyjną formę zajęć w oparciu o autorskie materiały w brajlu i czarnym druku
  • naukę pisania na tabliczce i maszynie brajlowskiej
  • zajęcia w miłej atmosferze w niewielkiej grupie warsztatowej, dostosowane do indywidulanych potrzeb, tempa pracy i możliwości uczestników kursu
  • tabliczkę brajlowską i dłutko oraz materiały do ćwiczeń dla każdego uczestnika warsztatów
  • kawę, herbatę w przerwach zajęć warsztatowych

Gwarantujemy nauczenie się czytania i pisania brajlem zaledwie w jeden weekend!

Zapraszamy nauczycieli, rodziców dzieci niewidomych, studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, audiodeskryptorów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla, na warsztaty „Nauka brajla w weekend”.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres m.paplinska@cedunis.org.pl  lub telefonicznie 667 958 040 (pn.-pt. godz. 9.00- 17.00)