Dzięki uprzejmości Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

możemy pomóc dzieciom z dysfunkcją wzroku z biedniejszych rodzin.

Prosimy o przekazanie 1%
KRS 0000230693

Koniecznie z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy: Diagnoza funkcjonalna dzieci niewidomych i słabowidzących

...

 FUNDACJA NA RZECZ CENTRUM EDUKACYJNEGO

DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH CEDUNIS

02-757 WARSZAWA
Ul. PORY 61 /113
KRS: 0000329042
NIP:  5222923825,  REGON: 141842155
NR KONTA: 45 1950  0001 2006 1715 5519 0002


FUNDACJA NA RZECZ CENTRUM EDUKACYJNEGO DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH CEDUNIS

A gdyby każdy uczeń niewidomy i słabowidzący miał równe szanse  w edukacji…

Osiągnięcie pełnego rozwoju możliwe jest tylko dzięki właściwemu, indywidualnemu  wsparciu.

Każdą barierę można pokonać poprzez mądre, zaplanowane działanie.

Fundacja CEDUNIS istnieje po to, aby wyrównywać szanse edukacyjne i wspomagać rozwój uczniów z dysfunkcją wzroku.


Galeria

Współpracują z nami